Andha Yug - Cast

The Crow & The Owl - Ayush Gupta & Anita Oraon (from left to right)

Ashwathhama - Mohammed Iquebal

Gandhari - Shwetanshu Singh

Sanjay - Ravi Parmar

Vidur - Pradeep Bharti

Yuyutsu - Ganesh Lingayat

Kripacharya - Vishal Ahire

Kritvarma - Aklavya Chaudhary

Dhritrashtra - Shivesh Sharma

Yudhishthir - Kuldeep Rajvansh

Lord Krishna - Mukesh Galpandey

Apsara 1 - Anshuli

Apsara 2 - Monika Ojha

Apsara 3 - Sakshi Saxena

Apsara 4 - Sandhya Singh

Apsara 5 - Shravani Sahay

Apsara 6 - Sonali Tandel

Apsara 7 - Sujoita Mukherjee

Apsara 8 - Vamika

Balram - Chirag Singhal

Gunga Sainik - Sachin Shukla

Jara - Vivek Kumar Yadav

Lord Brahma - Shadab Rahbar Khan

Lord Ganesh - Yasin Shaikh

Lord Shankar - Kamal D Khattak

Maharishi Ved Vyas - Rishi Parinja

Narad Muni - Hitesh Rawal

Old Advisor - Shivkant Lakhanpal

Prahri 1 - Akash Chawariya

Prahri 2 - Guddu Kumar Mandal

Prahri 3 & 4 - Manu & Kabir (from left to right)

Prahri 5 - Ranveer Singh

Prahri 6 - Sahil Malhotra

Prahri 7 - Shadab Azab

Prahri 8 - Siddharth Ranjan

Prahri 9 - Varun Gautam

Prahri 10 - Vinesh